JC Arashi Nulland 1958                                             Feldbiss 208, 6462HC Kerkrade, 06 44708977
 

Veilig sportklimaat

Judo betekent letterlijk de zachte weg. Judo is een sport waarbij de deelnemers elkaar met respect benaderen en behandelen. Het is nooit de bedoeling om de ander door verwonding uit te schakelen, maar het is wel de bedoeling om te winnen!

Bij judo worden respect, bescheidenheid, vriendschap, loyaliteit en behulpzaamheid nooit vergeten. Judo laat je met beide benen op de grond staan, het sterkt je lichaam en geest en geeft je een dieper inzicht in de geheimen van het leven. Judo levert prachtige momenten op en is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij judo horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

 Als JC Arashi Nulland vinden wij het zeer belangrijk dat bestuur, trainers, judoka’s, ouders, vrijwilligers en omgeving respectvol met elkaar omgaan. Binnen onze vereniging is er dan ook geen plaats voor pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander soort wangedrag. Om deze reden hebben wij protocollen op gesteld hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten en ander wangedrag binnen JC Arashi Nulland trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot is er uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Speciaal voor incidenten op het gebied van pesten, discriminatie en/of seksuele intimidatie beschikt JC Arashi Nulland over een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden ingevallen waar vertrouwelijkheid en privacy gewenst zijn.

 o  Algemene regels orde en gedrag

o  Protocol pesten

o  Protocol seksuele intimidatie, ongewenst gedrag

o  Vertrouwenspersoon

Aannamebeleid vrijwilliger / medewerker