JC Arashi Nulland 1958                                             Feldbiss 208, 6462HC Kerkrade, 06 44708977
 

 Aannamebeleid vrijwilliger/medewerker

Als Judoclub Arashi Nulland willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.

We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is in onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

Daarom neemt Judoclub Arashi Nulland de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

 ü  Er volgt een kennismakings gesprek.

ü  De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrag- en omgangsregels van Judoclub Arashi Nulland. Je moet tekenen            voor de naleving hiervan.

ü  Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.

ü  Elke drie / vijf jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.

ü  Bij twijfel, bevragen het registratiesysteem seksuele intimidatie van de sportbond JBN

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Nogmaals, voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek binnen Judoclub Arashi Nulland.